salon app image

Monna Lisa Premium klubb

Informasjon

Ved å melde deg inn i Monna Lisa Premium klubb får du 3% bonus på alle behandlinger. Bonuspoengene kan kun benyttes som betalingsmiddel av valgfri behandling i salongen. Kan ikke brukes som delbetaling eller kombinert med andre rabatter.

Medlemsvilkår Monna Lisa Premium Klubb

Sist endret: 15. juni 2018


1. Medlemsavtalen

Når du blir medlem aksepterer du samtykkevilkårene og disse medlemsvilkårene. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.


Medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 16 år.


2. Min side

Du finner dine registrerte personopplysninger og dine samtykker til kommunikasjon, samt din kjøpshistorikk og oversikt over bonuspoeng-transaksjoner, når du er logget inn på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Bonuspoeng godskrives din “profil” med det samme du betaler for tjenester i salongen.


3. Opptjening av bonuspoeng

Som medlem i Monna Lisa Premium Klubb får du 3% bonuspoeng ved kjøp av tjenester hos Monna Lisa Frisørteam. Ett poeng tilsvarer 1 krone. Vi forbeholder oss retten til å ikke la medlemmet opptjene bonuspoeng på enkelte behandlinger.


4. Bruk av bonuspoeng

Dine bonuspoeng kan benyttes til kjøp av behandling hos Monna Lisa Frisørteam. Bonuspoeng kan ikke benyttes til delbetaling av behandlinger eller produkter eller kombinert med andre rabatter.


5. Gyldighetstid

Opptjente bonuspoeng må benyttes innen 24 måneder fra datoen poengene ble godskrevet “din profil”.


6. Oppsigelse av medlemskap

Du kan si opp ditt medlemskap ved å klikke på knappen “Utmelding” når du er logget inn på din “profil” på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Ved utmelding vil opptjening av nye bonuspoeng opphøre umiddelbart.


Ved brudd på Monna Lisa Premium Klubb sine medlemsvilkår, misbruk eller annet mislighold, forbeholder  Monna Lisa Frisørteam seg retten til å si opp ditt medlemskap med øyeblikkelig virkning.


Ved endring i medlemsvilkårene som krever ditt samtykke, og der medlemmet ikke ønsker å gi slikt samtykke, forbeholder  Monna Lisa Frisørteam seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Monna Lisa Frisørteam beslutter å avvikle Monna Lisa Premium Klubb .


7. Endring av kontaktopplysninger

Medlemmet plikter å melde endring av navn, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger som er gitt til Monna Lisa Frisørteam, så snart som mulig når slike endringer skjer.


8. Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon på registrerte bonuspoeng kan Monna Lisa Frisørteam kreve å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 3 måneder fra kjøpsdato.


9. Endring av medlemsvilkår

Monna Lisa Premium Klubb kan endre medlemsvilkår og vil kommunisere slike endringer på www.monnalisafrisor.no og eventuelt på SMS eller e-post. Dersom du er uenig i endringen som Monna Lisa Premium Klubb gjør kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.


10. Disposisjonsrett til bonuspoeng

Bonuspoeng som er opptjent i Monna Lisa Premium Klubb kan ikke overdras til tredjepart, eller benyttes av andre enn medlemmet selv til kjøp i salongen.Samtykkevilkår


Sist endret 15. juni 2018


Ved å bli medlem i Monna Lisa Premium Klubb aksepterer du følgende:


Monna Lisa Premium Klubb kan benytte dine personopplysninger og kjøpshistorikk til å beregne bonuspoeng og administrere medlemskapet ditt.


Monna Lisa Frisørteam kan kontakte deg via SMS, e-post eller andre alternativer ut fra valgene du har gjort på din “profil” som innlogget på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling.


Monna Lisa Frisørteam kan benytte dine personopplysninger, kjøpshistorikk og generell respons på kampanjer som grunnlag for å gi deg tilpasset informasjon, tilbud og kuponger.


Monna Lisa Frisørteam kan benytte dine personopplysninger for å gi deg tilpassede annonser, tilbud og informasjon. Eksempler på slike medier kan være Facebook og Instagram. Du kan si nei til dette valget som innlogget på din “profil” på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling.


Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker. Det gjøres ved å logge deg inn på din “profil” via vår hjemmeside www.monnalisafrisor.no.

Enkelt å bli medlem

Last ned vår app for iPhone eller Android telefon og svar ja på spørsmål om å bli medlem.

Har du ikke en smarttelefon kan du melde deg inn ved å .